เอาเฮ้~
Hat Party ต้อนรับหน้าร้อน ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้
 
มาดูประมวลภาพ สำหรับคนที่อดไปกันเถอะ
 
</